Nei til flyvende bytter

  •   

Det ble i dag bestemt at flyvende bytter ikke blir gjennomført i årets sesong, men at det trolig blir en realitet i 2019-sesongen.

———————————-

 

Det gikk kanskje litt vel fort i svingene da NFF for en kort tid siden sendte ut informasjon med regelnytt og fokusområder for fotballsesongen 2018. Vi har vært i kontakt med Trond Ivar Drøvle i Akershus Fotballkrets, som kan fortelle oss hvordan ståa er pr.d.d

Det er hovedsakelig to nye regler som har skapt diskusjon. Flyvende innbytte fra 4.divisjon og lavere, samt 5 minutters umiddelbar soning i juniorklassen 17-19 år.

– Når det gjelder flyvende innbytte i alle klasser der det er 7 innbyttere fra 4.divisjon og lavere, har det kommet kontramelding fra NFF der de sier at dette ikke avklart hos dem, men at dette skal behandles på Forbundstyret 2.mars. Det samme gjelder regelen om 5 minutters umiddelbar soning for gult kort i juniorklassen 17-19 år, sier Drøvle til Nesfotballen.

-Men regelen om bruk av 5 spillere som startet eller spilte forrige match på 1.laget, vil fortsette også i 2018.   Vi i NFF Akershus følger Breddereglementet og Laws of The Game, sier han.

Det betyr for Nes-fotballen sin del at både FUVO og R&Å i teorien kan stille med sine fem beste spillere på andrelaget i 6.divisjon, eventuelt et knall tredjelag i 8 og 9.divisjon.

 

Foruten disse to meget spesielle “eventuelt” nye reglene, som for undertegnede virket meget håpløse, så er det meste på plass.

Det er ikke like mange nye regler som det bruker, men fokusområdet er helt klart dommeren og hans beslutninger(virkemidler) i forhold til ting som ikke nødvendigvis  er tilknyttet den enkelte hendelse direkte, men heller indirekte ting som skjer på banen eller fra sidelinjen.  Her er noen av de viktigste.

 

Regel 12 – Feil og overtredelser

  1. Indirekte frispark, nytt tredje kulepunkt

Det kan dømmes indirekte frispark for:

“Protester mot dommerteamets avgjørelser, eller opptrer støtende, fornærmende eller krenkende ved ord, handlinger eller gestikulering”

Kommentar:

Endringen gjøres for å fremme fair play, slå ned på usportsligheter og vise konsekvenser for handlinger som går løs på dommerens autoritet

 

          2.  Disiplinære reaksjoner,

  «Brudd på spillereglene som medfører utvisning» – «kasting av et objekt eller ball»

* I slike tilfeller skal dommeren tildele en passende disiplinæraksjon, vurdert ut fra om handlingen er:  

*  hensynsløs; advare spilleren for usportslig opptreden

*  bruker unødig mye kraft; utvise spilleren for voldsom opptreden.»

Kommentar:

Ved kasting av en ball eller objekt må det heretter gjøres en vurdering rundt selve kastet og hvordan dette skal klassifiseres, dette gjøres etter de samme vurderingskriterier som for taklinger.

 

  1. Pkt. 4 Gjenopptakelse av spillet

Det gjøres følgende endring for å ta høyde for IFAB rundskriv fra september 2017:

 «Hvis ballen er i spill og det begås en forseelse utenfor spillebanen:

av en spiller mot dommerteamet, motspillere, reserver, utbyttede spillere, utviste spillere eller lagledere på motstanderlaget, eller

av en reserve, utbyttet spiller, utvist spiller eller lagleder, eller noen av disse forstyrrer en motspiller eller medlemmer av dommerteamet

“skal spillet gjenopptas med et frispark fra nærmeste punkt på linjene som avgrenser spillebanen fra der forseelsen skjedde. Dersom forseelsen medfører direkte frispark til motparten og dette skjedde i eget straffesparkfelt gjenopptas spillet med straffespark”

Kommentar:

I samme punkt gjøres det flere presiseringer hva konsekvensen er ved forseelser som skjer utenfor spillebanen mens ballen er i spill.

En vesentlig endring i pkt. 4 i Regel 12 er måten kampen gjenopptas ved forseelser mot eget lag, ny regeltekst fastsetter

«Forseelser mot medspillere, egne innbyttere/reserver eller egen lagledelse.

Hvis en spiller begår en forseelse mot medspillere, egne innbyttere/reserver eller egen lagledelse mens ballen er i spill, skal spillet gjenopptas på følgende måte:  

  •  forseelser på spillebanen – direkte frispark eller straffespark til motstanderlaget
  •  forseelser utenfor spillebanen – indirekte frispark til motstanderlaget fra nærmeste punktet på  linjene som avgrenser spillebanen fra der forseelsen skjedde, hvis dommeren stopper kampen for å advare eller utvise en spiller»

 

#NFF #Akershusfotballkrets #Nyeregler

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg