Kultur- og Idrettsgallaen: Mette Rolstad og Tore Nilsen vant Ildsjelprisen

Ildsjelprisen

 

Met­te Rol­stad og Tore Nilsen

Ek­te­pa­ret frem­mer all­tid and­re og ikke seg selv. De har vært ak­ti­ve for lag og for­en­in­ger i man­ge år og hatt man­ge uli­ke verv in­nen id­ret­ten. De føl­ger opp egne og and­res barn med et smil. For dem er in­gen­ting et pro­blem og de ser det po­si­ti­ve i alt.

 

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg